2643
4 சக்கர வாகனங்களின் பம்பர் பொருத்துவதற்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்க முடியாது என உயர்நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது. 4 சக்கர வாகனங்களில் பம்பர் பொருத்துவதால் விபத்து காலங்களில் 'ஏர் பேக்' (air bag) செயல...BIG STORY