3597
நடுவானில் விமானம் பறந்து கொண்டிருந்தபோது உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்ட பயணிக்கு மத்திய அமைச்சர் B.K.Karad சிகிச்சை அளித்தார். டெல்லியில் இருந்து அவுரங்காபாத் சென்ற ஏர்இந்தியா விமானத்தில் பயணி ஒருவர் திட...BIG STORY