2789
சபரிமலையில் பக்தர்களின் வருகை அதிகரித்து வருவதை தொடர்ந்து கூடுதல் தளர்வுகளை தேவசம் போர்டு அறிவித்தது. இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், பம்பையில் இருந்து நீலிமலை, அப்பாச்சி மேடு, மரக்கூட்டம் ...BIG STORY