2964
ஆடி நிறுவனம் தனது சக்திவாய்ந்த எலக்ட்ரிக் கார்களை வகைகளை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. ஆடி இ-டிரான் ஜிடி , ஆர்எஸ் ஜிடி ஆகிய மாடல்கள் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. இ-டிரான் ஜிடி ரக காரின்...BIG STORY