2948
குறிப்பிட்ட சாராரின் மனதைப் புண்படுத்தும்படி இணையத் தொடர் எடுத்த இயக்குநர் மீது பஜ்ரங் தள் அமைப்பினர் தாக்குதல் நடத்தினர். ஆஷ்ரம் 3 என்ற இணையத் தொடரை தயாரித்து இயக்கி வருபவர் பிரகாஷ் ஜா. இந்தத் தொ...BIG STORY