1918
வடக்கு மசடோனியா தலைநகர் ஸ்கோயேயில் நடந்த விமான கண்காட்சியில் நேட்டோ படைகளின் ராணுவ ஹெலிகாப்டர்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன. நிகழ்வில் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட அமெரிக்காவின் சின்னூக், பிளாக் ஹாக்ஸ், பிரிட...BIG STORY