5055
மனிதர்களை கொல்லும் அளவுக்கு உலகின் மிக ஆக்ரோஷமான பறவை எனக் கருதப்படும் காசோவரி பறவைகளை ஆதிமனிதர்கள் அந்த காலத்தில் கோழிகளை போல தங்களுடன் வைத்து வளர்த்ததாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். வடக்கு ஆஸ்த...BIG STORY