4390
அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு 80 ரூபாய் 6 காசுகளாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. புதன்கிழமை 80 ரூபாய் ஒரு காசாக இருந்த அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ர...