3228
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி, ஓய்வூதியர்களின் அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவற்றை மூன்று விழுக்காடு உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் அடிப்படை ஊதியத்...

5053
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியர்களுக்கு 3 சதவிகித அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜூலை ஒன்றாம் தேதியில் இருந்து முன்தேதியிட்டு அகவிலைப்படி உயர்வு வழங்கப்படும். இதனால் தற்போ...

5395
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி 4 விழுக்காடு உயர்த்தி வழங்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச...BIG STORY