2301
5ஜி வலையமைப்புச் சேவைக்கான அலைக்கற்றை ஏலத்தை நடத்தத் தொலைத்தொடர்புத் துறைக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 4ஜி சேவையை விடப் பத்து மடங்கு வேகமாகச் செயல்படும் திறனுள்ள 5ஜி சேவை விரைவில் பய...BIG STORY