2283
இந்திய கடற்படையில் இருந்து விடைகொடுக்கப்பட்ட 70 ஆண்டுகள் பழமையான விமானந்தாங்கி போர் கப்பல் விராட்டை (Viraat) உடைக்கும் பணிகள், குஜராத்தின் அலாங் துறைமுகத்தில் தொடங்கியுள்ளன. சுமார் 29 ஆயிரம் டன...BIG STORY