4740
கேரளாவில் யானைகள் வளர்ப்போர் அதிகம். அங்கு, நடைபெறும் கோயில் திருவிழாக்கள், திருமண விழாக்கள் என எந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும் யானைகள் கண்டிப்பாக பங்கேற்கும். பல குடும்பங்கள் யானைகளை வைத்து அங்கே பிழைப்...BIG STORY