319
சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில், ரத்தநாள பிரச்சனைகளை கண்டறியும் அதிநவீன ஆய்வகம் மற்றும் சிகிச்சை மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.  அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் ரத்த நாள நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சை மை...