1085
பிரதமர் மோடி இன்று மன் கீ பாத் நிகழ்ச்சியில் வானொலியில் உரை நிகழ்த்துகிறார் . இந்த ஆண்டில் மோடியின் கடைசி வானொலி உரை இதுவாகும். மாதத்தின் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் பல்வேறு முக்கியப் பிரச்சினைகள...