4629
கூகுள் போன்ற வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் ஆதிக்கத்தை தடுக்கும் விதத்தில் இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் கூட்டு சேர்ந்து செயல்பட திட்டமிட்டுள்ளன. அண்மையில் பேடிஎம் ஆப், கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இருந்...BIG STORY