60263
இரண்டாம் உலகப் போரில், ஜெர்மன் போர்க்கப்பலை அழிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்ட, உலகிலேயே மிகப்பெரிய வெடிகுண்டு ஒன்று போலந்து நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 5400 கிலோகிராம் எடைகொண்ட வெடிகுண்டை செயலிழக்கச் செ...BIG STORY