115
தொழில்துறை உற்பத்திக்கான சில்லரை பணவீக்கம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 5 புள்ளி ஆறு ஒன்று சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை மதிப்பிடவும், வட்டி விகிதங்களை மாற்றி அமைக்கவும் பணவீக்கம் கணக்க...

1069
நாட்டின் பணவீக்கம், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவாக உயரக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.  எண்ணெய், உணவு பொருட்கள் ஆகியனவற்றின் விலை உயர்வால், ஜூன் மாத பணவீக்கம், 2016ஆம் ஆண்டில், இதே காலகட...