433
பூஷண் ஸ்டீல் நிறுவனத்தை வாங்குவதற்கான போட்டியில் டாட்டா நிறுவனம் முன்னணியில் உள்ளது. வாகன வகை இரும்பு உற்பத்தி நிறுவனமான பூஷண் ஸ்டீல் நிறுவவனம் பல்வேறு வங்கிகளிடம் 50 ஆயிரம் கோடி ருபாய்க்கு மேல் க...