1398
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையையொட்டி, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தேவாலயங்களில் நள்ளிரவுப் பிரார்த்தனை நடைபெற்றது. திருப்பலி நிகழ்ச்சியில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட்டனர். இயேசுபிரான் அவதரித...