14842
திண்டுக்கலில் குழந்தைக்கு வாங்கிய டெய்ரி மில்க் சாக்லெட்டில் புகைத்து பாதியுடன் அணைக்கப்பட்ட பீடி துண்டு இருப்பதாக அளிக்கப்பட்ட புகார் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குழந்தைகள் முதல் இளைஞர்கள் வரை ...BIG STORY