253
பிரேசில் நாட்டில் கார்னிவல் விழாவில் ஏற்பட்ட மோதலைத் தொடர்ந்து போலீசார் கண்ணீர் புகை வீசினர். அந்நாட்டில் நடக்கும் கார்னிவல் திருவிழாவைத் தொடர்ந்து அங்கு மக்கள் உற்சாகமாக ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்தனர். பி...