553
குடியரசு துணைத் தலைவராக வெங்கய்யா நாயுடு இரண்டு ஆண்டுகள் பணியாற்றியது தொடர்பாக 257 பக்கங்களைக் கொண்ட "கவனித்தல், கற்றல் மற்றும் தலைமேற்றல்" என்ற புத்தகம் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புத்தகத்தில் 2...

1003
கற்றல் குறைபாடுள்ள குழந்தைகளுக்கு புதிய முறையில் கல்வி கற்பிக்கும் முறையை தனியார் நிறுவனம் ஒன்று செய்து வருகின்றது. இதுவரை 2500 குழந்தைகளை திறன் மிக்கவர்களாக மாற்றிய பயிற்சிமையத்தின் மனிதநேய பணி. ...