751
பேட்மிண்டன்  உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் இறுதிச் சுற்றுக்கு இந்தியாவின் பிவி சிந்து முன்னேறி உள்ளார்.  சீனாவின் நாஞ்ஜிங் நகரில் நடைபெற்று வரும் இந்த போட்டியின்,  மகளிர் ஒற்றையர் அர...