260
ரஷ்யாவின் ஷாக்கலின்(Sakhalin) தீவு அருகே கடலில் உறைந்த பனிப்படலங்களில் சிக்கிக் கொண்ட 536 மீனவர்கள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர். பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள ஓகோட்ஸ்க்(Okhotsk) கடல் உறைந்து பனிப்படல...

508
பாகிஸ்தானில் சிறைபிடிக்கப்பட்டிருந்த 20 மீனவர்கள் இந்திய அரசு விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று விடுதலை செய்யப்பட்டனர். 20 மீனவர்களும் வாகா எல்லை வழியாக இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர். இதனிடையே சிறையில் இ...