2165
தமது நீண்ட நாள் உதவியாளரான ரோன் கெயின் என்பவரை, வெள்ளை மாளிகை பணியாளர் தலைமை அதிகாரியாக ஜோ பைடன் நியமித்துள்ளார். இந்த பணியில், அதிபரின் செயல் அலுவலகத்தின்  மேற்பார்வை பொறுப்பை கவனிப்பதுடன், ...BIG STORY