2587
பிரேசிலில் கால்பந்து போட்டியின் போது, நடுவரை எட்டி உதைத்தது தொடர்பாக கால்பந்து வீரர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். ரியோ கிராண்டே என்ற இடத்தில் உள்ள மைதானத்தில் சா பாலோ அணியும் குரானி அணியும் கால்பந்து ...BIG STORY