2610
மகாராஷ்டிரத்தின் தானேயில் கொரோனா தடுப்பூசி போட வந்தவருக்கு வெறிநாய்க் கடிக்கான தடுப்பூசியைப் போட்ட மருத்துவ அலுவலர்கள் இருவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். தானே கல்வா நகர்ப்புற நலவாழ்வு நிலை...BIG STORY