2265
உக்ரைனில் போர் தீவிரமடைந்துள்ள சிவிரோடொனெட்ஸ்க் நகருக்கு செல்லக் கூடிய அனைத்து பாலங்களையும் ரஷ்ய ராணுவம் தகர்த்துவிட்டதாக உக்ரைன் தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து பேசிய லுஹான்ஸ்க் ஆளுநர் செர்ஹி ஹைடாய...BIG STORY