5956
இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் ஜனவரி முதல் மார்ச் வரையிலான நான்காவது காலாண்டில் எட்டாயிரத்து 781 கோடி ரூபாய் நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது. நாட்டின் மிகப்பெரிய எண்ணெய் நிறுவனமான இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம், பங்குச...