1975
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் வழிபாட்டுக்கு இணையவழிப் பதிவு தொடங்கிய ஒரு மணி நேரத்துக்குள் 2 இலட்சத்து 40 ஆயிரம் பேர் பதிவு செய்துள்ளனர். ஒரே நேரத்தில் ஒரு இலட்சத்து ஆறாயிரம் பேர் அணுகும் திறனுடன் இ...BIG STORY