பெலாரஸ் நாட்டுடன் இணைந்து ரஷ்யா ராணுவப் பயிற்சி, ஒத்திகை

ரஷ்யா, பெலாரஸ் நாட்டுடன் இணைந்து ராணுவப் பயிற்சி மற்றும் ஒத்திகையில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்த ராணுவப் பயிற்சிக் காட்சிகளை ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது. ((‘Zapad’)) ஸபாட்-பயிற்சி என பெயரிடப்பட்ட இந்த ராணுவ ஒத்திகை செப்டம்பர் 14 முதல் 20 வரை நடைபெறும் எனவும் பெலாரஸ், ரஷ்யா, மற்றும் ((Baltic)) பால்டிக் கடல் பகுதிகளில் பயிற்சிகள் நடைபெற உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நேட்டோ அமைப்பு இந்த ஒத்திகை நிகழ்ச்சியைக் கண்காணித்து வருவதாகவும் ஒரு லட்சம் ராணுவ வீரர்கள் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அணு ஆயுதத்தை சுமந்து சென்று தாக்கவல்ல ஏவுகணைகளும் இதில் அடக்கம் என்றும் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *